Scenario röd:
Scenario blå:
Vattenförekomst:
Variabel:
Djup: